Välkommen till Trädgårdsriket!
Vi ser att du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. Trädgårdsrikets webbplats (och många andra) har inte stöd för version 8 och nedåt av Internet Explorer och uppmanar dig, om möjligt, att uppgradera till den senaste versionen. Klicka här för att komma till nedladdning av senaste versionen

PS. Det finns även alternativ till Internet Explorer, som t ex Google Chrome och Firefox.

ulf nordfjell

Pressday Chelsea Flower Show

Pressday Chelsea Flower Show

Så har jag gjort första dagen på Chelsea Flower Show i London. Den förste jag såg var prins Harry som är involverad i en av trädgårdarna som stöttar ett aidsprojekt i Lesotho. Kunglig glans över Chelsea i år igen alltså. Stötte också på svenske trädgårdskungen Ulf Nordfjell. Han är bekymrad över tillgången på bra frömaterial…

Chelsea Flower Show

Chelsea Flower Show – världens största trädgårdsutställning, i London varje år i maj månad.