av bilder
Visa alla bilder

Tillbaka

Engelska parken i Stjärnsund, Stjärnsund

Adress: Bruksallen 17, 77071 Stjärnsund
Webbplats: http://www.tradgardaridalarna.se htpp://www.husbyringen.se htpp://www.villasolhem.se

I Stjärnsund finner du en park i törnrosasömn. Ännu kan man ana hur den en gång sett ut även om ån och kanalerna är igenväxta och gångsystemet delvis försvunnet. Själva sträckningen av parken med mittaxel är alltjämt enligt ursprungligt utförande med flera snirkliga gångstigar och även körvägar. Trots att många träd försvunnit finns det fortfarande hundraåriga lövträd bevarade i alléer och i parken.

År 1799 påbörjas anläggandet av en engelsk park i anslutning till den formella herrgårdsparken. Den har drag av flera olika stilar: nyklassicism, karolinsk formalism, men framför allt av det romantiska ideal som rådde under senare delen av 1700-talet. Så småningom växer här fram en stor engelsk park med broar, dammar, källa, lusthus och kägelbana.
Kanalsystemet är ett bärande inslag i anläggningen.
I mitten av 1900-talet börjar parken förfalla och växa igen men ännu idag finns stora delar kvar. Som besökare kan du göra en upplevelserik vandring i parken och upptäcka spår av den gamla parkanläggningen.
Beskrivningen är hämtad från www.tradgardaridalarna.se

Landskap dalarna
Zon / Odlingsläge IV
Specialitet Guidad visning med trädgårdsmästare Lucas Berner den 1 juli kl 17 med början Bruksallen 17 hos Villa Solhem - www.villasolhem.se
Genre Stadsparker/parker
Vägbeskrivning Till STJÄRNSUND.Från väg 70 i Hedemora, sväng norrut väg 270 mot Långshyttan därefter skyltat Stjärnsund,27 min.
Från väg E 16 Hofors - väg 68 söderut mot Avesta skyltat Stjärnsund, 33 min.
Från väg 68 Horndal- norrut skyltat Stjärnsund,21 min.
Övrigt Hela den välbevarade bruksorten Stjärnsund i södra Dalarna är värd en extra omväg då den är både händelserik,levande och kulturhistoriskt intressant.

Deltar i Tusen Trädgårdar

Funktioner

Övrig information

  • Tusen trädgårdar 2018: Ja
  • Tar emot besök: Ja
  • Öppettider: Öppen Sommartid.
  • Kontakt: 072 8579933
  • Café/Restaurang: Under sommar säsongen i Stjärnsund finns
    mat - kaffe på flera ställen.
    se http://www.stjarnsund.com
  • Försäljning: Villa Solhem kan erbjuda ställplatser för husbil, lokalturist information. Butik med försäljning av konst/hantverk och design. Öppetider och priser se hemsidan, www.villasolhem.se